BetterHelp przygląda się pułapkom odmowy pomocy w nowych reklamach

Gdy wchodzimy w trzeci rok w ramach pandemii Covid-19, izolacja społeczna, utrata miejsc pracy i niepewność ekonomiczna wpłynęły na zdrowie psychiczne milionów Amerykanów. Według badania 2021 przeprowadzonego przez Kaiser Family Foundation, 4 na 10 dorosłych w USA zgłosiło objawy lęku lub zaburzenia depresyjnego, w górę z 1 na 10, którzy zgłaszali podobne objawy w 2019. Badanie śledzenia 2020 przeprowadzone przez Kaiser wykazało również inne negatywne skutki dla zdrowia psychicznego, takie jak trudności w zasypianiu, jedzenie oraz wzrost nadużywania alkoholu i substancji.