Dove Chocolate uruchamia program grantowy dla kobiet SBOs

Chociaż małe firmy odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym, właściciele małych firm (SBO) często stają przed trudnymi i nieoczekiwanymi wyzwaniami, jeśli chodzi o tworzenie i utrzymywanie działalności w dłuższej perspektywie. Wyzwania te mogą być jeszcze większe dla kobiet-przedsiębiorców, które mogą napotkać większe bariery. Stosunkowo ograniczone fundusze, brak równowagi odpowiedzialności między partnerami i niewystarczające wsparcie To bieżące problemy kobiet prowadzących działalność gospodarczą.