Heineken Bije Świąteczne Zapasy Darmowym Piwem

Aby pokonać wszelkie potencjalne zakłócenia świąt Bożego Narodzenia, które mogą być spowodowane niedoborami w łańcuchu dystrybucji, holenderska marka piwa Heineken oferuje bezpłatne piwo jako wypełniacz luk, podczas gdy ludzie czekają na przybycie prawdziwych prezentów, oszczędzając ich z pustymi rękami.