Jak portfel macierzysty BDG pomaga markom ustalać priorytety

Kiedy Geico połączył siły z ojcowską i przerażającą mamusią na początku tego roku, nie chodziło o sprzedaż ubezpieczenia rodzicom. Zamiast tego Marka dostrzegła rozbieżność między wzrostem diagnozy niepełnosprawności u małych dzieci a brakiem dostępnych zasobów dla rodziców chcących się kształcić. W odpowiedzi zespół stworzył Fatherly Guide to Neurodiversity, platformę zawierającą filmy, artykuły i panele, które zapewniły wgląd w to, jak lepiej wspierać dzieci z autyzmem i zaburzeniami uczenia się, takimi jak ADHD, dysleksja i dyspraksja. Treści, które wahały się od filmów do zbadanych artykułów, rozeszły się po ojcowskich kanałach społecznościowych.