Jak Prezent Firmowy Może Poprawić Kulturę Pracy

W tym roku widzieliśmy, że firmy wydają dwa razy więcej na swoich pracowników w tym sezonie świątecznym, aby pokazać im miłość. Dlaczego? Wolumen nie podwoił się, co oznacza, że firmy po prostu wydają więcej pieniędzy na prezent dla swoich pracowników, aby wywrzeć wpływ.