Jak Praca Zdalna Może Na Zawsze Zmienić Współpracujące Agencje

Przejście na pracę zdalną na początku pandemii było wyzwaniem dla wszystkich, ale dla współpracującego ze sobą zespołu Best Buy Wundermana Thompsona wyzwanie zostało wzmocnione. Jako zespół agencji działający w ramach marki, nie mógł uzyskać dostępu do podstawowych narzędzi, takich jak środowisko Microsoft Teams Best Buy, ze względu na protokół bezpieczeństwa klienta.