Messenger Kids: jak włączyć tryb uśpienia

Aplikacja Messenger Kids nie wymaga, aby dzieci miały konta na Facebooku, aby korzystać z platformy. Jednak rodzice i opiekunowie muszą mieć konta na Facebooku, aby tworzyć profile Messenger Kids dla swoich dzieci. Gdy dorośli utworzą konto Messenger Kids dla swojego dziecka,będą mogli uzyskać dostęp do kontroli rodzicielskiej profilu swojego dziecka w aplikacji Facebook.