MSCHF zamienia plan inwestycyjny tabu w grę online Tontine

W XVII wieku neapolitański bankier Lorenzo de Tonti stworzył żywy system inwestycyjny nazwany Tontine. Dla każdego tontine Grupa abonentów płacących premię otrzymywała od czasu do czasu wypłatę z zagregowanej puli pieniędzy przez całe życie-jedynym wymogiem było to, że pozostali przy życiu, aby ją otrzymać. Gdy uczestnik zmarł, reszta inwestorów wchłonąłaby uprawnienia zmarłego, co naturalnie zwiększyłoby ich własną wypłatę. Trwało to aż do śmierci ostatniego inwestora, po którym zaufanie zasadniczo się rozpadło.