OpenX ukarany grzywną w wysokości 2 milionów dolarów za naruszenie prawa o Ochronie Danych dzieci

Federalna Komisja Handlu (FTC) ogłosiła ugodę w wysokości 2 milionów dolarów z OpenX, firmą reklamową programmatic, za rzekomo zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców. Skarga złożona przez Departament Sprawiedliwości w imieniu FTC oskarżyła również kalifornijską firmę o zabezpieczenie informacji geolokalizacyjnych od użytkowników, którzy wyraźnie prosili, aby nie być śledzonym za pomocą opcji opt-out.