3 prognozy na rok 2022 w zasilaniu przyszłości reklamy

Po dwóch bezprecedensowych latach sejsmiczne zmiany w połączonej telewizji (CTV), tożsamości i wydatków na reklamę polityczną będą nadal informować o nadchodzącym roku.

Oto trzy prognozy dotyczące przyszłości reklamy w 2022 roku.

 

Direct-to-programmatic pobudzi rozwój technologii CTV programmatic

W ciągu ostatnich 18 miesięcy connected television stało się głównym celem i obszarem inwestycji w reklamę programową. Gdy podczas pandemii telewizja strumieniowa gwałtownie wzrosła, a ponieważ tak wiele, które kiedyś liniowo przestawało się na cyfrowe, widzieliśmy kilkuletnie przyspieszenie CTV tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

W rezultacie wydatki na streaming będą puchnąć do tego stopnia, że reklamodawcy, czując obciążenie czasowe związane z bezpośrednim zakupem, będą pragnąć przyrostu wydajności programmatic CTV. Aby zaspokoić potrzeby reklamodawców, programmatic CTV będzie musiał nadal ewoluować, aby łatwiej współpracować z tymi reklamodawcami. Umożliwi to przemysłowi zwiększenie tempa wokół istniejących i nowych rozwiązań, w tym podów reklamowych, przejrzystości treści wideo i kreatywnych rozwiązań programowych, takich jak multiseller deal curation. 

 

Identity solutions w wystarczającym stopniu uzupełnią bezgotówkowy świat

Nowa rzeczywistość związana z tożsamością stała się wyraźna w 2021 r., głównie dzięki ogłoszeniu przez Google o deprecjacji plików cookie innych firm. Od tego czasu pojawiły się różne rozwiązania dotyczące tożsamości, w tym wspólne identyfikatory, Sfederowane Uczenie Się kohort (FLoC) Google, identyfikatory wydawcy i modelowane rozwiązania bez identyfikatorów.

W nadchodzącym roku plusy i minusy tych rozwiązań będą nadal rozważane i oceniane, gdy będą rzucać się w oczy. Jednak na podstawie wczesnych wskazań rozwiązania te mogą znacznie przewyższyć świat oparty na plikach cookie, w którym żyjemy od lat.

Widzieliśmy również rygorystyczną debatę na temat murowanych ogrodów i tego, jak będą działać w przyszłości bez gotowania. To prawda, że murowane ogrody oferują korzyści, ale będą one kosztować, między innymi ze względu na ograniczone dane raportowe dostarczane reklamodawcom. Wraz z nadejściem Nowego Roku ważne będzie wspieranie branżowych rozwiązań identyfikacyjnych, takich jak Unified ID 2.0, RampID, NetID i innych. Obiecują one zburzyć te mury i wspierać w całej branży dążenie do otwartego dostępu do danych, gdy są one wykorzystywane w sposób odpowiedzialny.

Dzięki odpowiedniej ochronie danych i kontroli prywatności można pokazać konsumentom wymianę wartości między reklamami a treściami, umożliwiając kupującym i sprzedającym osiągnięcie pożądanych rezultatów. W 2022 r. partnerstwa i współpraca branżowa będą miały kluczowe znaczenie dla wspierania otwartego internetu, który daje wszystkim uczciwą szansę.

 

Reklama polityczna jest obecnie rozważana przez cały rok 

Oczywiście reklama polityczna w 2022 r.będzie przedmiotem zainteresowania branży przez cały rok. Ale ponieważ liczba przepisów dotyczących reklamy politycznej nadal rośnie zarówno na poziomie stanowym, jak i federalnym, rośnie niepokój wśród kupujących, którzy chcą dotrzeć do zaangażowanych odbiorców na dużą skalę.

Chociaż rok 2022 nie jest rokiem wyborów prezydenckich, przewiduje się, że ogólne wydatki polityczne w 2022 r.będą mniej więcej takie same jak w 2020 r. To daje ogromną szansę dla CTV, aby nadal odgrywać kluczową rolę w dotarciu do wyborców w kluczowych wyścigach i wyborach w dół głosowania. 

Media planning jest w pełnym rozkwicie przed cyklem wyborów 2022, a buYER będzie na polowanie na platformy, które mogą najlepiej zaspokoić ich potrzeby. Dlatego Xandr zainwestował czas i zasoby, aby zapewnić, że pozostanie w czołówce reklamy politycznej, w tym przestrzeganie przepisów federalnych, stanowych i lokalnych, a także wprowadzanie ulepszeń, aby pomóc kupującym w kierowaniu wyborców w kluczowych obszarach geograficznych na poziomie szczegółowym.

Rok 2022 będzie kolejnym ekscytującym rokiem wzrostu i innowacji dla reklamy programowej. W miarę postępów w kierunku bardziej otwartego ekosystemu, filary CTV, tożsamości i wydatków na reklamę polityczną będą w nadchodzącym roku centralnymi aspektami branży.