Kampania “Bodyright” mająca na celu zakończenie nadużyć w Internecie

“Bezlitosny, bezgraniczny i często anonimowy-świat online jest nową granicą dla przemocy opartej na płci”, powiedziała dyrektor wykonawczy UNFPA dr Natalia Kanem w komunikacie prasowym. “Nadszedł czas, aby firmy technologiczne i decydenci poważnie potraktowali cyfrową przemoc. W tej chwili logo firmowe i chronione prawem autorskim IP otrzymują większą ochronę online niż my jako ludzie.”

Według Economist Intelligence Unit, 85% kobiet mających dostęp do Internetu zgłosiło przypadki przemocy w Internecie wobec innych kobiet, a 38% doświadczyło tego osobiście.

Inauguracja zbiega się z 16 dniami aktywizmu przeciwko przemocy na tle płciowym, coroczną kampanią ONZ, która trwa od listopada. 25 (Międzynarodowy Dzień Walki z przemocą wobec kobiet) do grudnia 10 (Dzień Praw Człowieka).