Chris Hogg z Lotame: mniej znaczy więcej – Dlaczego minimalizacja danych jest sposobem na utrzymanie przewagi

Ogół społeczeństwa jest bardziej wykształcony i świadomy niż kiedykolwiek wcześniej w zakresie prywatności danych. Połączenie przepisów dotyczących danych, takich jak unijne RODO lub niedawno uchwalona przez Virginię CDPA, i poparcie branży pomogło w tej edukacji, ale regularnie te dyskusje mają niewłaściwy cel.

Często dyskurs koncentruje się na tym, co jest tracone przez zaostrzone przepisy dotyczące danych. Uważam, że zamiast tego powinniśmy skupić się na tym, co zyskujemy dzięki minimalizacji danych. Jako reklamodawcy i właściciele mediów usprawnienie zbiorów danych i ograniczenie hałasu może pozwolić nam na instalowanie systemów zachęcających do bezpieczniejszego i czystszego gromadzenia danych – a także wyprzedzanie krzywej legislacyjnej.

Planowanie zrównoważonego rozwoju

Jako branża jesteśmy często zbyt reaktywni, jeśli chodzi o przyjmowanie praktyk dotyczących danych. Wdrożenie zrównoważonego planu zarządzania danymi nie tylko ułatwia działanie nowym przepisom, ale także wpływa na wyniki finansowe firmy.

Gromadzenie danych nie jest decyzją “wszystko albo nic”. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z potrzeby zbierania niektórych danych od naszych klientów, ale biorąc wszystkie dostępne dane reklamodawcy zwiększają ryzyko naruszenia przepisów. W przypadku utraty pliku cookie reklamodawcy muszą wypełnić lukę danymi pierwszej firmy. Wprowadzenie trwałych elementów składowych danych i zbadanie ryzyka związanego z niektórymi zbiorami danych pozwoli reklamodawcom śmiało przejść do świata post-cookie.

Ponowne rozważenie zasad prywatności danych

Podczas dyskusji na temat prywatności priorytetem musi być minimalizacja danych. Istnieje tendencja do odsuwania go na bok, gdy rozmowy na temat zbliżających się lub istniejących przepisów dotyczących prywatności danych są wysuwane na pierwszy plan, ale aby branża mogła w pełni czerpać korzyści z minimalizacji danych, musi to być naszym głównym problemem.

Struktury takie jak data Privacy By Design (Dpbd) w pewien sposób zmniejszają ryzyko związane z danymi, ale istnieje potrzeba jeszcze bardziej proaktywnego działania. Minimalizacja danych może mieć znaczący wpływ na ogólne traktowanie danych skumulowanych. Ponowne rozważenie tej zasady, aby uwzględnić jej prawdziwe znaczenie, nie tylko poprawi wyniki finansowe dla firm, ale także poprawi wrażenia klientów.

Kluczowe decyzje dla właściciela mediów

Minimalizacja danych wiąże się jednak z trudnymi decyzjami, których zawiłości i znaczenie nie zawsze są dostrzegane. Na przykład właściciel mediów może zdecydować, że nie będzie przechwytywał identyfikatora mobilnego lub osobistych danych demograficznych osoby na początku – może to prowadzić do utraty potencjalnie cennych informacji. Z drugiej strony wybór przechwytywania jako początkowej kwestii w celu potwierdzenia tożsamości, ale minimalizacja następującej walidacji, może zaspokoić ważne potrzeby i zmniejszyć ryzyko na dalszych etapach łańcucha dostaw. Rozpoznanie, gdzie można uzyskać wartość, jest kluczem do uzyskania większego bezpieczeństwa, nie tracąc jednocześnie potrzebnych danych.

Właściciele mediów nie powinni siedzieć z tyłu na plecach; określenie, które dane są teraz najbardziej cenne dla Twojej firmy, przyniesie ogromne korzyści Twojej firmie w przyszłości. Ograniczenie danych nie tylko pomaga uniknąć reakcji na nowe przepisy dotyczące danych, ale także obniża koszty przetwarzania niepotrzebnych lub trudnych do zweryfikowania danych.

Wniosek

Nadszedł czas, aby właściciele mediów i reklamodawcy zaczęli zadawać pytania dotyczące swoich danych. Czy to objętość sprawia, że jest ona wartościowa, czy też dostarcza przydatnych informacji? Minimalizacja danych pomaga wyprzedzać krąg regulacjie, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i lepszą wartość dla klientów.

Chris Hogg jest dyrektorem ds. danych i analityki Lotame w regionie EMEA.