Jak dalej-best action insights może zmienić marketing zdrowotny

Kiedy większość marek sprzedaje konsumentom, jest to dość prosty proces. W końcu, jeśli jesteś Procter & Gamble i chcesz reklamować pastę do zębów, twoja publiczność to 330 milionów Amerykanów. Ale kiedy jesteś firmą farmaceutyczną, która opracowuje lek na bezalkoholową stłuszczenie wątroby, która dotyka 30 000 ludzi w USA, Pasta do zębów nie działa. Trzeba dotrzeć do bardzo ograniczonych podzbiorów pracowników służby zdrowia (HCP), którzy leczą tych pacjentów z chorobami wątroby, i poprzez nich wpływać na schematy leczenia i wyniki pacjentów.

Wymaga to, aby marketerzy i agencje zdrowia były skoncentrowane laserowo na właściwych odbiorcach i hiper-odpowiednie do ich potrzeb. W tym celu marketerzy muszą mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym, które oferują kompletny, odpowiedni i bardzo konkretny widok świadczeniodawców, ich potrzeb i zainteresowań tu i teraz, a także ich prawdopodobnych pacjentów. I muszą być w stanie wykorzystać te spostrzeżenia do projektowania dynamicznych doświadczeń dla kolejnych najlepszych działań (NBA).

NBA wykorzystuje analizę predykcyjną, aby zrozumieć, jakie działania powinien podjąć marketer zdrowia, aby dać HCP to, czego szuka w danej chwili. Może to być dostęp do edukacji, narzędzia diagnostycznego lub specjalistycznej opcji leczenia lub skierowanie do kluczowego lidera opinii (KOL). NBA in healthcare marketing jest rewolucyjny, ponieważ w równym stopniu nadaje priorytet zarówno potrzebom marki, jak i HCP. Jest to jeszcze ważniejsze w świecie opieki opartej na wartościach, gdzie uzyskanie “właściwej” osoby na marce będzie ważniejsze niż uzyskanie “większości” osób na marce.

 

Dane o stanie zdrowia dla następnego najlepszego działania    

Chociaż dane są walutą niezbędną do utrzymania skuteczności marketingu zdrowotnego, istnieje kilka wyzwań związanych z przygotowaniem odpowiednich danych zdrowotnych do użycia.

* Fragmentacja: istnieje wiele danych o stanie zdrowia, ale jest bardzo fragmentaryczna. Dane recepty są oddzielone od danych laboratoryjnych i refundacyjnych. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej Socio-demo i stanu noszenia pochodzą z jeszcze innych źródeł. Dane dotyczące pracowników służby zdrowia nie są powiązane ze szpitalami, w których pracują.

Agencje i inni marketerzy opieki zdrowotnej powinni zapytać swoich dostawców danych, czy mogą agregować te rozbieżne Dane i czy mają sposoby łączenia takich nieporównywalnych zestawów danych, takich jak pacjent-lekarz lub lekarz-szpital. Uzyskanie 360-stopniowego widoku na proces podejmowania decyzji zdrowotnych jest niezbędne do tworzenia holistycznych doświadczeń marketingowych “push-pull” z klientami.

* Live linking: po skonsolidowaniu danych, jak połączyć je z prawdziwą osobą, która jest celem? Chociaż targetowanie oparte na plikach cookie zniknie, istnieją nowe uwierzytelnione rozwiązania dla odbiorców, w których ludzie mogą być śledzeni na podstawie dostarczonych przez nich danych. Na szczęście własne rozwiązania w zakresie danych są już wysoko rozwinięte wśród pracowników służby zdrowia, którzy są przyzwyczajeni do odwiedzania profesjonalnych witryn i aplikacji, w których wymagane jest logowanie. Dane logowania można następnie wykorzystać do kierowania na urządzenia, Dom i adres IP.

* Aktywacja: gdy dane będą gotowe, musisz znaleźć partnera, który pomoże Ci zarówno w logice predykcyjnej, jak i w działaniach marketingowych. Ten rodzaj technologii pozwala marketerom wydobywać spostrzeżenia, projektować doświadczenia za pomocą logiki w czasie rzeczywistym i natychmiast aktywować te spostrzeżenia w celu podjęcia najlepszych działań.

Next-najlepsze działania są doskonałą burzą nowoczesnego marketingu opieki zdrowotnej, i to jest rzeczywistość today. Pobierz “the State of Health Media H1 2021”, aby uzyskać informacje, które poprowadzą marki i agencje konkurencyjne decyzje dotyczące zakupu mediów.