Trzy kluczowe trendy dla agencji do obserwacji w 2022 R. 4A

 Inny obszar cytowany w raporcie, “przyszłość pracy”, wskazuje, że głównym obszarem zainteresowania agencji w tym roku będą modele operacyjne, kultura agencji, Polityka pracy zdalnej i znalezienie lepszych sposobów zatrudniania i zatrzymywania pracowników. Zgodnie z raportem, liderzy agencji będą musieli na nowo zdefiniować przyszłość powierzchni biurowej agencji, bardziej skłaniając się ku “elastycznej atmosferze” i koncentrując się na technologii, aby pracownicy, klienci i partnerzy mogli kontynuować współpracę z odległych lokalizacji. 

“Agencje naprawdę zmagają się z tym, co oznacza kultura” – powiedział Kaplowitz. “Czy chodzi o ludzi, czy o miejsce? Jak oni myślą o tym posunięciu do przodu? I to wyobrażenie o tym, czym jest praca zdalna – jak pojawiamy się w drugim roku [pandemii] – czy jest to po prostu coś, co będzie się nadal rozwijać?”Dodała, że im dłużej agencje pracują zdalnie, tym trudniej jest uzyskać “znaczną liczbę osób, aby wrócić do biura.”

Wprowadzenie multi-metaverse jest kolejnym znaczącym trendem, o którym mowa w raporcie, a agencje nadal pracują nad tym, jak reklama będzie pasować i jak najlepiej działać w tym powstającym środowisku. “Będziemy musieli zacząć zwracać na to bardzo szczególną uwagę” – powiedział Kaplovitz.