Zobacz najnowsze reklamy z portalu Facebook, Quip, Six Flags i innych

Początkujący artysta korzysta z portalu Facebook, aby pozostać w kontakcie ze swoim dziadkiem / mentorem.