Jak poza domem odzyskuje, OAAA buduje zespół liderów

Kategoria out of home wydaje się odwrócić Głębokie spadki 2020. Tak więc Out of Home Advertising Association of America (OAAA), krajowa Grupa Handlowa reprezentująca sprzedawców mediów, agencje i platformy, przygotowuje się do większych zysków w przyszłym roku, rozszerzając swój zespół kierowniczy, aby wyostrzyć swoją analitykę i kreatywne skupienie.