Chipotle oddaje uroczy hołd rolnikom w animowanej reklamie

Początkujący i uznani rolnicy napotykają na szereg barier, z których główną jest szybka utrata gruntów rolnych w USA, a w głosowaniu do głosowania w 2023 r.zaproponowano oczekujący projekt ustawy rolnej, który mógłby ułatwić dostęp do nawet miliona akrów ziemi, teraz jest niezbędny czas, aby pokazać wsparcie dla przyszłych rolników.