Happy Danksgiving: Dane Stojące Za Wakacyjnym Boomem Cannabis

Zielona środa, jako oficjalne święto konopne, rozpoczęła się zaledwie pięć lat temu. Ale dzień przed Świętem Dziękczynienia—lub, jak często nazywają to osoby pracujące w tej kategorii, “Danksgiving”—nie trwało długo, aby udowodnić markom, dostawcom i aptekom, że zasługuje na pierwszorzędne miejsce w kalendarzu marketingowym. I miejsce przy stole.