Publicis Groupe Obejmuje Hybrydowy Model Pracy

Wraz ze zmianami w środowisku pracy wymuszonymi przez ograniczenia pandemii covid-19, Świat pracy hybrydowej stał się standardem dla wielu w sektorze reklamowym. Uznając tę zmianę, począwszy od przyszłego roku, Publicis Groupe wprowadzi inicjatywę, aby umożliwić pracownikom pracę w dowolnym miejscu na świecie, w którym ma biuro przez okres sześciu tygodni w roku.