Różne odcienie “zielonych” Funduszy Inwestycyjnych

Świadomi ekologicznie inwestorzy, którzy chcą “robić dobrze, czyniąc dobro”, przenoszą swoje pieniądze na fundusze, które obiecują ” inwestowanie bez paliw kopalnych.”Ale ich dobre intencje są często udaremniane przez mischarakteryzacje w prospektach i materiałach marketingowych.